Handledarproblem?

Historien om en student som får handledarproblem Det finns gott om studenter som har fått stora problem med sina handledare. Det finns lösningar på dessa problem. Pröva i första hand att lösa det med handledaren. Det kan vara möjligt, eller inte. Prata med en person...

Handledarproblem?

Historien om en student som får handledarproblem Det finns gott om studenter som har fått stora problem med sina handledare. Det finns lösningar på dessa problem. Pröva i första hand att lösa det med handledaren. Det kan vara möjligt, eller inte. Prata med en person...