Frågor & svar

Jag är fattig student, vad kostar det?

Coaching kostar 6000 kr per månad ink.moms. Vi kan ge en avbetalning som kostar mindre än ett SL kort dvs. 500 kr per månad. Denna kostnad brukar alla klara av. Vi accepterar föräldrar som avtalspart i vårt avtal med er.

Vad får jag för hjälp?

Först får du en genomläsning av ditt nuvarande projekt samt bästa möjliga råd för att ditt projekt ska gå i mål från disputerade forskare som har stor vana vid uppsatscoaching.

Vilken erfarenhet och kunskap har coachen?

Coacherna har många års erfarenhet med coaching av uppsatser i många olika inriktningar, inte bara humaniora och samhällsvetenskap. Sjuksköterskor, farmaceuter, socialhögskolan. Vi hoppas på vår första teknolog och fler naturvetare.

Jag är student i medicin/teknik/journalistik… kan Uppsatscoachen hjälpa mig med min uppsats/examensarbete?

Coachingen består främst i att få ditt projekt genomförbart och hjälpa dig genomföra det. Om vi anser att det behövs speciell sakkunskap så kan vi hjälpa till att ordna det.

Är Uppsatscoachen knuten till en högskola?

Nej, Uppsatscoachen är helt privat och oberoende från alla högskolor och statliga och kommunala organisationer.

Varför ska jag anlita Uppsatscoachen?

Uppsatscoachen får dig och din uppsats i mål. Vi är din allierade i kampen att bli klar med uppsatsen och examen.

Ger Uppsatscoachen en garanti för att jag ska bli godkänd med min uppsats?

Nej uppsatsen skriver du och vi hjälper dig med alla tillgängliga medel. Vi kan dock inte utfärda en garanti.

Kan ni hjälpa mig med en genomläsning av min uppsats?

Ja, vi har stor erfarenhet av vad som krävs för att en uppsats ska bli godkänd och vi kommer upptäcka eventuella risker i en genomläsning.

Kan ni hjälpa mig med språkgranskning?

Ja, vi kan hjälpa dig med språkgranskning. Det är en tjänst som är utanför coachingen.

Kan ni coacha mig inför slutseminariet?

Slutseminariet kan upplevas som ett stressmoment. Vi kan ordna så att du får träna med en opponent som vi hittar så att du kan känna dig säker både på att försvara din uppsats och opponera på din tilldelade uppsats.

Kan ni coacha mig över sommaren?

Uppsatscoachen kan hjälpa dig året runt med din uppsats. Att skriva uppsats över sommaren är en briljant idé för du har ofta god tid på dig att tänka och skriva. Under terminerna brukar kurser vara ett problem som kan konkurrera med din tid.

Kan ni hjälpa mig att coacha mig inför en tenta?

Ja, Uppsatscoachen kan hjälpa dig med att plugga inför en tenta. Se tentacoaching.