Frågor & svar

Jag är fattig student, vad kostar det?

Efter att ha lyssnat på dig och granskat din uppsats – gärna tillsammans med handledarkommentarerna – gör vi en helhetsbedömning för vad det kostar att hjälpa dig till godkänt. Kvalificerad uppsatshandledning kostar 1.200 kr per timme. Vi utgår från det priset när vi beräknar det totala priset för att du ska få godkänt.

Vi förstår att det känns dyrt för dig. Därför har du möjlighet till avbetalning i upp till fyra omgångar. Samtidigt är frågan hur mycket en godkänd uppsats är värd för dig på tio års sikt? (Vi accepterar även föräldrar som avtalspart i vårt avtal med er.)

Genom vår betydande erfarenhet vet vi att du med absolut största sannolikhet kommer att få godkänt om du ingår ett mer omfattande samarbete med oss. I dessa större samarbeten betalar du halva summan efter att du fått godkänt. Hur låter det för dig?

Med andra ord behöver ställa dig frågan: Vill du ha lågt pris eller godkänd uppsats?

 

 

Kan jag lita på er?

Om jag var studenten och du var coachen: Hur skulle du kunna bekräfta sanningen för mig på ett trovärdigt sätt? Innan du anlitar hjälp för din uppsats rekommenderar vi därför att du dubbelcheckar om (a) bolaget är svenskt eller utlandsägt (b) anonymt eller redovisar sitt ägande öppet (c) coachen pratar direkt med dig inför större samarbeten (d) erbjuder rimliga eller märkligt låga priser (e) inte har fejkade recensioner på exempelvis Trustpilot (f) erbjuder fakturering som bokförs och redovisas inför skatteverket eller går via PayPal och märkliga betalningslösningar (g) tar fullt betalt i förskott för att kunna blåsa dig eller delar upp betalningen och (h) tecknar kontrakt enligt svensk lagstiftning innan samarbetet sätter igång.

Uppsatscoachen är svenskt, redovisar sitt ägande, pratar direkt med dig i telefonen inför större samarbeten, tar rimligt betalt för vår värdefulla tid (dyrt för dig), erbjuder fakturering som bokförs, delar vanligtvis upp betalningen snarare än tar fullt betalat i förskott och tecknar kontrakt innan vårt samarbete startar. Finns det någon annan som erbjuder detta?

 

 

 

Vad får jag för hjälp?

Först får du en genomläsning av din nuvarande uppsats samt bästa möjliga råd för att ditt projekt ska gå i mål från examinerade med minst åtta års akademisk erfarenhet eller disputerade forskare med stor vana vid uppsatscoaching. Detta får du gratis. Därefter lyssnar vi på dina önskemål och hittar bästa möjliga lösning för att ta din uppsats till godkänt.

Vilken erfarenhet och kunskap har coachen?

Coacherna har många års erfarenhet med coaching av uppsatser i många olika inriktningar; inte bara humaniora och samhällsvetenskap men även erfarenhet av omvårdnadsvetenskap, farmaceuter, socialhögskolan, sjöfartshögskolan och angränsande fält. I nuläget har varje uppsatscoach 8-20 års akademisk erfarenhet på heltid.  Vi hoppas även på vår första teknolog och har hjälpt fler naturvetare.

Jag är student i medicin/teknik/journalistik. Kan Uppsatscoachen hjälpa mig med min uppsats/examensarbete?

Coachingen består främst i att få ditt projekt genomförbart och hjälpa dig nå dina mål. Om vi anser att det behövs speciell sakkunskap kan vi hjälpa till att ordna det.

Är Uppsatscoachen knuten till en högskola?

Nej, Uppsatscoachen är helt privat och oberoende från alla högskolor och statliga och kommunala organisationer.

Varför ska jag anlita Uppsatscoachen?

Uppsatscoachen får dig och din uppsats i mål. Vi är din allierade i kampen att bli klar med uppsatsen och examen.

Ger Uppsatscoachen en garanti för att jag ska bli godkänd med min uppsats?

Nej uppsatsen skriver du och vi hjälper dig med alla tillgängliga medel. Vi kan dock inte utfärda en garanti.

Kan ni hjälpa mig med en genomläsning av min uppsats?

Ja, vi har stor erfarenhet av vad som krävs för att en uppsats ska bli godkänd och vi kommer upptäcka eventuella risker i en genomläsning.

Kan ni hjälpa mig med språkgranskning?

Ja, vi kan hjälpa dig med språkgranskning. Det är en tjänst som är utanför coachingen.

Kan ni coacha mig inför slutseminariet?

Slutseminariet kan upplevas som ett stressmoment. Vi kan ordna så att du får träna med en opponent som vi hittar så att du kan känna dig säker både på att försvara din uppsats och opponera på din tilldelade uppsats.

Kan ni coacha mig över sommaren?

Uppsatscoachen kan hjälpa dig året runt med din uppsats. Att skriva uppsats över sommaren är en briljant idé för du har ofta god tid på dig att tänka och skriva. Under terminerna brukar kurser vara ett problem som kan konkurrera med din tid.

Kan ni hjälpa mig att coacha mig inför en tenta?

Ja, Uppsatscoachen kan hjälpa dig med att plugga inför en tenta. Se tentacoaching.