Några lektorer skriver som svar på Dick Harrisons artikel att:  ”Genom en förbättrad handledning har fler studenter kunnat skriva en godkänd uppsats på en högre vetenskaplig nivå, studenter som tidigare föll på målsnöret för sin examen. Häri ligger möjligen en del av upplevelsen av sämre standard på dagens uppsatser”.

Var högskoleuppsatserna sämre förr?

En Orsak Till Underkända Uppsatser

Vidare står det att ”Vår upplevelse är att den språkliga nivån möjligen har sänkts (men både det och den eventuellt höjda vetenskapliga kvaliteten är något som borde undersökas närmre). Det beror i så fall förmodligen på att de som för 30 år sedan blev färdiga med sin uppsats var de som redan kunde skriva, medan en student idag genom bättre handledning kan skriva en godkänd uppsats utan att redan kunna det språkliga hantverket.”

Godkänd Uppsats Genom Uppsatshandböcker? Verkligen?

Kanske lektorerna menar att det numer ofta finns handböcker hur studenten steg för steg ska skriva uppsats för att den ska bli klar. Det är som en modellbyggsats, ni vet de som är i skala 1:32 och ska målas med modellfärg. Alla stegen är fördefinierade. I företagsekonomi på SU finns det en fördefinierad kokbok exakt hur studenter ska gå tillväga. Inte mycket utrymme lämnas till studentens eget tänkande.

Eller menar lektorerna att det finns bättre resurser att lära sig hur man ska skriva en uppsats på nätet? Det finns  – den som inte vet hur man ska skriva en uppsats kan finna tusentals länkar på YouTube.

Jag utmanar alla att hitta studentuppsatser från 60-talet och se om inte de är bättre än idag. Skulle tro det.