Coachingtjänster och uppsatsvägledning

 

Uppsatscoaching genom ny uppsatshandledning

Vi har de uppsatskunskaper som krävs för att du ska coachas och handledas till godkänd uppsats. Vi vet också vad som höjer betyget på uppsatsen och vad som sänker det. Normalt krävs det tre månaders coaching för att du ska nå dina mål och bli godkänd. Emellertid varierar vår handledning avsevärt eftersom olika uppsatsstudenter har olika vägledningsbehov.

Mer om uppsatscoaching

 

Kvalitetskontroll av uppsats

Pris från 4000 kr
Vi går igenom de viktigaste delarna av din uppsats; den formella hygienen, den vetenskapliga hygienen, samt den kreativa och originella delen av din uppsats. Vi kontrollerar helt enkelt att din uppsats uppfyller de krav som krävs för att du skall bli godkänd.

Mer om kvalitetskontroll av uppsats

 

Tentacoaching

Vår tentacoaching kostar 1200 kr per timme (minst fyra timmar)
Vi hittar vägen till att besegra tentan tillsammans genom att analysera vad som har hindrat dig hittills och vi ser nu till att hitta den vinnande vägen.

Mer om tentacoaching

GODKÄNT-GARANTI (GÄLLER SAMARBETEN +35.000 KR)

Plagiatkontroll uppsats

En plagiatkontroll kostar 1500 kr för en fullständig rapport om din uppsats. Vi utgår från tredje part som ständigt uppgraderar sin mjukvara för att göra kontroller som även kan ta hänsyn till Urkund. Alla kända texter som din uppsats har plagierat kommer att visas med hänvisning till källa och procent.

Språkgranskning av uppsatsen

Vi språkgranskar din uppsats för ett pris som börjar på 1 kr per ord. Uppsatstexter som kräver mer omfattande textgranskning kostar vanligtvis mer. Vi hjälper dig att uppnå uppsatsens språkbruk och tillförsäkrar att det är akademiskt korrekt. Vidare granskar vi formalia, stringens, röd tråd, att inledningen följer trattmetoden, har relevant problemformulering, väl avgränsat syfte, adekvat metodbeskrivning, att arbetet väcker intresse hos läsaren, har korrekt stavning och i övrigt är korrekt i förhållande till de krav som brukar ställas.

×

Hur kan vi hjälpa dig?

  • Vill du få snabbt svar om pris? I sådana fall kan du (a) bifoga ditt arbete och ev handledarkommentar, (b) beskriva exakt vilken hjälp du vill ha och (c) ange dead-line. Då återkommer vi inom två arbetsdagar.
  • Dra filer hit eller
    Max filstorlek: 256 MB.
      Ladda upp text för offert