Vad ingår?

Vad ingår när du anlitar Uppsatscoachen?

Vill du veta vad som ingår när du anställer uppsatscoachen? Uppsatscoachen har individer med kompetenser inom flera olika områden och ämnen. Detta för att vi ska kunna ha en så stor bredd som möjligt och kunna erbjuda coaching oavsett om du studerar humaniora, juridik, naturkunskap eller mer samhällsorienterade ämnen. Vårt mål är att du som student ska känna en trygghet och tillit för våra handledare och tro på att ditt slutmål för ett godkänt betyg på ditt examensarbete eller C-uppsats inte bara är uppnåeligt, utan även möjligt.
Vi hjälper dig att skriva ett examensarbete/C-uppsats som når målen och kriterierna som krävs, men också som håller måttet rent språkligt och innehållsmässigt. Formalia är något som alla institutioner lägger stor vikt vid. Uppsatscoachen hjälper dig med detta, vi agerar som bollplank och ger dig konkreta tips och hjälp för att du ska klara ditt projekt och producera ett arbete som du kan känna dig nöjd med. För uppsatscoachen är det viktigt att du känner dig nöjd, bekväm, trygg och tillit för oss och våra tjänster. Vi lovar att göra vårt bästa för att du ska klara din C-uppsats eller ditt examensarbete. Vill du veta mer om uppsatscoachen och hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss i så fall.
Om du tar hjälp av uppsatscoachen får du:

  • Dedikerade forskare som själva har studerat mer än tusen högskolepoäng och skrivit uppsatser i flera olika ämnen.
  • Nyfikna coacher som läser mycket och vinnlägger sig om att hålla sig à jour med de metoder som får dig att gå i mål med din uppsats eller tentamen.
  • Forskare som vet som påverkar intrycket av uppsatser.
  • Coacher som vet hur motivera dig när du inte är det.
  • Coacher som vet att ditt projekt är möjligt att få i mål.