Vad ingår?

Vad ingår när du anlitar Uppsatscoachen?

Du får coaching av uppsatser oavsett om du studerar humaniora, juridik, naturkunskap eller mer samhällsorienterade ämnen. Coacherna har bevisad förmåga att upprepade gånger ta uppsatser till godkänt inom ditt ämnesområde.

Målet är att du som student ska känna full trygghet och tillit för våra handledare. Du ska kunna tro på att ditt slutmål för ett godkänt betyg på ditt examensarbete eller C-uppsats inte bara är uppnåeligt, utan även möjligt.

”Godkänt-garanti” vid större uppsatssamarbeten (+35.000 kr)

Vid större samarbeten över 35.000 kr ska du känna dig så gott som säker på att du får godkänt. Vi har Sveriges längsta erfarenhet av uppsatscoaching. Därför vet vi att du kommer få godkänt OM vi har ett stort samarbete. Därför får du vår  ”godkänt-garanti”. Det betyder att du betalar max 50% i förskott i samarbeten över 35.000 kr. Resten betalar du efter att du fått godkänt.

Vi vågar ge dig godkänt-garantin eftersom vi av erfarenhet vet att du kommer hålla ditt ord. Vi vet att du kommer betala resterande 50% efter att du fått godkänt.

Därför behöver vi först avgöra om vi passar bra för ett samarbete. Anledningen är att du måste vara fullt motiverad att nå mållinjen. Av erfarenhet vet vi att du kommer hålla ditt ord till oss. Vi vet att du kommer betala den återstående summan efter att du fått godkänt. Därför vågar vi ge dig godkänt-garantin.

 Detta ingår i större samarbeten (+35.000 kr)

 • Lyssnar på dig via email eller telefon och tar reda på exakt vad du behöver för att få godkänt.
 • Om vi tror på ett samarbete får du gratis genomläsning och utlåtande av din uppsats.
 • I utlåtandet meddelas om vi kan hjälpa dig hela vägen till godkänt.
 • Du får telefonkontakt direkt med coachen innan vi tecknar kontrakt online.
 • I kontraktet står exakt när du beräknas vara klar för inlämning av uppsatsen, pris och andra överenskommelser oss emellan.
 • Du betalar upp till 50% i förskott och resten efter att du fått godkänt (ev. avbetalning i upp till fyra betalningsomgångar).
 • Finns det någon annan som ger dig detta?

Uppsatsstöd i mindre samarbeten (-35.000 kr)

 • Vi lyssnar på dig och tar reda på exakt vad du behöver för godkänt.
 • Gratis genomläsning och kort utlåtande av din uppsats (i mån av tid).
 • I utlåtandet meddelas om vi kan hjälpa dig.
 • Vi kommer överens om tid för inlämning, pris och säkra avtal oss emellan.
 • Email- eller telefonkontakt med coachen innan vi tecknar kontrakt online, alternativt ingår direkt överenskommelse.

Vilka är coacherna?

 • Forskare som studerat +1.000 högskolepoäng och skrivit uppsatser i flertalet ämnen, alternativt examinerade studenter på lägst mastersnivå med utmärkta uppsatsresultat och bevisad förmåga att hjälpa studenter till godkänt.
 • Forskare och examinerade mastersstudenter som snabbt ser hur du når godkänt på kortast möjliga tid.
 • Tränade akademiker med ett enda mål: Att du ska få godkänt på ett så snabbt, enkelt och tryggt sätt som möjligt.
 • Bosatta runt om i landet. Vissa kan ta emot dig på kontor och andra arbetar med dig på distans.

Vill du veta mer? Hör av dig och skaffa en bättre framtid med godkänd uppsats.