Vi hjälper dig med din B-uppsats

Skriva B-uppsats

B-uppsatser skrivs bland annat av företagsekonomer (på Södertörns högskola) statsvetare, pedagoger, mediastudenter på termin två. Historiker, retoriker, estetiker, arkivvetare, studenter inom internationella relationer skriver också B-uppsats. För statsvetarna är B-uppsatsen den första uppsatsen man skriver. Den ska ofta presenteras och försvaras på ett seminarium. För många är det en svår uppgift, för andra den första gången de har skrivit en uppsats som de gillar.

Kraven för B-uppsatsen är oftast formulerade som en halv C-uppsats, eller en förlängd hemtenta. Statsvetenskapliga institutioner bidrar ofta med instruktioner som lämnar mycket övrigt att önska som ger statsvetaren trygghet i uppgiften och känslan av att de vet exakt vad som ska göras. B-uppsatsen har likheten med en C-uppsats att:

 • studenten ska samla och värdera information inom ramen för en problemställning i statsvetenskap, journalistikvetenskap, pedagogik.
 • den ska lösa ett formulerat problem utifrån kunskaper inom sitt område med metoder inom området.
 • Ett tydligt syfte ska vägleda studenten genom hela uppsatsarbetet.
 • en empirisk undersökning kan göras som ryms inom tidsramen.
 • den innehåller referenssystem.
 • studenten ska redogöra muntligt och skriftligt för resultaten.
 • studenten ska opponera på ett motsvarande arbete på ett seminarium.
Jag vill ha uppsatscoaching
Skriva uppsats
“Jag Jonas har med hjälp av uppsatscoachen kunnat slutföra min c-uppsats och där med fått min efterlängtade sjökaptensexamen. Uppsatscoachen har tagit den plats som skolan inte ville ta då jag redan slutfört min utbildning. Fredrik har stöttat och uppmuntrat i både tunga och positiva skeden av arbetsprocessen. Han har även bidragit med en hög kompetens och väglett mig för att jag på bästa sett skulle nå mitt mål och ett godkänt arbete.” Jonas Rosell

Sjökapten

Skriva uppsats

Det har blivit bättre på senare år. Uppsatscoachen har skrivit B-uppsats i statsvetenskap på 90-talet. Det var kanske 30% av studenterna som blev klara inom utsatt tid.

En stor utmaning för uppsatsstudenten är att planera sin tid och hitta ett ämne som både är stimulerande och inte är för omfattande.

När du kontaktar Uppsatscoachen bestämmer vi möte och går igenom de viktigaste komponenterna av B-uppsatsen.

Syfte, frågeställningar, metoder som ska användas, teorier att använda, empiriska undersökningar.

Tillsammans med Uppsatscoachen skapar vi en realistisk plan för hur vi ska gå tillväga för att planera tiden på bästa sätt.

Kontakta oss nu
×

Hur kan vi hjälpa dig?

 • Dra filer hit eller
  Ladda upp text för offert
×

Hur kan vi hjälpa dig?

 • Dra filer hit eller
  Ladda upp text för offert