Nöjda studenter

“Jag Jonas har med hjälp av uppsatscoachen kunnat slutföra min c-uppsats och där med fått min efterlängtade sjökaptensexamen. Uppsatscoachen har tagit den plats som skolan inte ville ta då jag redan slutfört min utbildning. Fredrik har stöttat och uppmuntrat i både tunga och positiva skeden av arbetsprocessen. Han har även bidragit med en hög kompetens och väglett mig för att jag på bästa sett skulle nå mitt mål och ett godkänt arbete.”

Jonas Rosell

Sjökapten

”I was facing big problems with my thesis and I decided to count with the thesis coach help for a clear solution. He gave me key advises and constant feedback on what I had to improve, I am sure without his assistant the outcome of the thesis would have been quite different. If you want to improve your results, this is a person you would definitely want to contact.”

Camilo Ardiles

Företagsekonom c-uppsats, Stockholms universitet

”Uppsatscoachen coachade mig till att hitta en forskningsfråga och organisera en enkätundersökning som passade mig perfekt. Tack vare detta är jag nu fil.kand i statsvetenskap. Jag rekommenderar statsvetare att anlita Uppsatscoachen för att bli klar med uppsatsen.”

Bethel Desta

Statsvetare c- uppsats, Stockholms universitet