Vi hjälper dig från b-uppsats till mastersuppsats

B-uppsats

B-uppsats skrivs bland andra av företagsekonomer (på Södertörns högskola) statsvetare, pedagoger och mediastudenter. Fåtalet studenter skriver rentav a-uppsats, men det är vanligare att börja uppsatsskrivandet på b-nivå under termin två och sedan gå vidare till en uppsats på kandidat- och magisternivå under påföljande terminer.

Mer om B-uppsats

Examensarbete

Examensarbete är vad det utger sig för att vara; det vill säga det arbete som står mellan dig och examen. På högskole- och universitetsnivå brukar det vara vanligt att tolka examensarbetet som motsvarande ett uppsatsarbete på c-nivå. Skillnaden brukar vara att uppsatsen betraktas som mer vetenskaplig. I praktiken är dock skillnaden på de vetenskapliga kraven vanligtvis mycket små.

Mer om Examensarbete

C-uppsats

En C-uppsats är i princip identisk med kandidatuppsats. Kandidatuppsatsen berättigar till kandidatexamen medan C-uppsatsen är forskningsförberedande i den meningen att du kan gå vidare till d-nivå och forskarexamen. De vetenskapliga nivåskillnaderna mellan c- och kandidatarbeten är ytterst små eller icke-existerande.

Mer om C-uppsats

Magisteruppsats

En magisteruppsats i är stora stycken detsamma som en C-uppsats. Den främsta skillnaden brukar vara att den ges över en hel termin. Ytterligare en skillnad är givetvis att magister-uppsatsen genomförs efter c-uppsatsens genomförande. På vissa håll kan de vetenskapliga kraven på argumentation, stringens och form samt djup vara högre på magisternivå.

Mer om Magisteruppsats

Masteruppsats (e-uppsats)

En master uppsats / E-uppsats, är ett forskningsförberedande arbete där studenten skall visa framfötterna. Uppsatsstudenten  på mastersnivå väjer vanligtvis ett forskningsämne som ger möjligheter till fortsatt forskning på doktorandnivå. Svårighetsnivån i jämförelse med arbeten på kandidatnivå skiljer sig mellan institutioner. På vissa lärosäten är skillnaderna obetydliga och på andra är de signifikanta.

Mer om Mastersuppsats

×

Hur kan vi hjälpa dig?

  • Vill du få snabbt svar om pris? I sådana fall kan du (a) bifoga ditt arbete och ev handledarkommentar, (b) beskriva exakt vilken hjälp du vill ha och (c) ange dead-line. Då återkommer vi inom två arbetsdagar.
  • Dra filer hit eller
    Max filstorlek: 256 MB.
      Ladda upp text för offert