Vi hjälper dig med din Uppsats

B-uppsats

B-uppsats skrivs bland andra av företagsekonomer (på Södertörns högskola) statsvetare, pedagoger, mediastudenter på termin två.

Mer om B-uppsats

Examensarbete

Examensarbete är vad det utger sig för att vara- det arbete som står mellan dig och examen.

Mer om Examensarbete

C-uppsats

En C-uppsats är identisk med kandidatuppsats. Kandidatuppsatsen berättigar till kandidatexamen. C-uppsatsen är forskningsförberedande.

Mer om C-uppsats

Magisteruppsats

En magisteruppsats i är stora stycken detsamma som en C-uppsats. Den främsta skillnaden brukar vara att den ges över en hel termin…

Mer om Magisteruppsats

Mastersuppsats

En masteruppsats, även kallad E-uppsats är ett forskningsförberedande arbete där studenten skall visa framfötterna som forskningsämne.

Mer om Mastersuppsats

×

Hur kan vi hjälpa dig?

  • Dra filer hit eller
    Ladda upp text för offert