Svensk högskola bygger på volymtänk. Ju mer studenter som strömmar igenom, desto mer pengar får högskolan. Resultatet kan bara bli ett – sämre kvalitet. Högskolor är inte befriade från vilja att tjäna pengar, de gör det bara på fel sätt.

Stoppa PISAhaveriet i högskolan

En kvalitetsdimension borde vara viktigare i utbetalningar av HÅPar än volymen.

Högskolestudenter Behöver Mer Studiehandledning

Uppsatsstudenter lider av för lite handledning och den handledning som ges är av för låg kvalitet. Volymtänket drabbar uppsatsstudenten. C-uppsatser blir inte så bra som de borde vara. Tyvärr drabbas vissa studenter mer än andra. Resultatet blir lägre genomströmning av godkända uppsatser vid Sveriges lärosäten.