Högskolan är stadd i ständig kamp mot sig själv. Pengar styr verksamheten, medan lärare med riktiga ideal sträver emot förflackning och kvalitetssänkning. Den kortsiktighet som finns i högskolan idag bådar inte gott på lång sikt.

Dick Harrison bekräftar högskolans gymnasifiering

Det beror delvis på ett systemfel som beror på systemet med HÅPar- högskeoleårsprestationer. I samhällsvetenskap genererar varje student 60 HÅPar vilket motsvarar 40.000 kronor. Ju fler studenter som klarar tentamina – desto mer pengar till institutionen. Det är lätt att inse vart detta leder.

Skriva Uppsats Själv På Högskolan? Glöm Det!

För uppsatsskrivare är problemen påtagliga. Det är extra resurskrävande att handleda uppsatser eftersom det är den enda undervisningsformen som görs med en lärare och en (eller två, eller tre studenter). På företagsekonomiska institutioner på SU får man inte skriva själv. Institutionen får dubbelt betalt för din uppsats om du har en uppsatskamrat. Enkel matematik. Synd för dig som vill skriva själv. Du kanske inte får göra det.

Uppsatscoachen är din uppsatskompis. Vi hjälper dig i mål vare sig ni skriver i par eller du skriver själv.