Om Uppsatscoachens Handledning För Godkänd Uppsats

Skriva uppsats utan handledare?

I sådana fall har du kommit rätt. Uppsatscoachen var först på den svenska marknaden med att ge professionell uppsatshandledning till motiverade studenter. Vi säljer främst handledning av C-, D- och Mastersuppsatser till uppsatsstudenter på högskole- och universitetsnivå.

Vi har en rad skickliga uppsatshandledare och skribenter som snabbt ser exakt vad som behövs för att ditt examensarbete eller din studie ska bli godkänd. Vill du bli en av oss – mejla till oss eller börja med att ringa.

 

Handleder hjälp med examensarbete

Utöver uppsatsarbeten hjälper vi även till med relaterade studier inom en rad ämnesområden. Examensarbete sjuksköterska, uppsats för styrman, YH-examensarbete och andra avslutande arbeten utanför högskolenivå kan ofta få handledning av våra coacher. Kontakta oss och beskriv exakt vilken hjälp du behöver med studien så återkommer vi med förslag på lösningar.

Hjälp med uppsats och få examen

Uppsatscoachen ger dig mer studiehandledning än din handledare har tid med. En genomsnittlig tid för handledning är två tre möten per C-uppsats. Våra professionella och testade uppsatshandledare ger dig psykologiskt stöd att klara av pressen. Våra uppsatsskribenter hjälper dig att klara av att skriva examensarbetet på kort tid. Genom att studera styrkorna och svagheterna i uppsatsen ser vi exakt var ditt arbete brister. Det har hänt att vi hjälpt studenter som skrivit ett helt arbete utifrån felaktiga grunder. De förlorade flera månaders hårt arbete i onödan. Med professionell vägledning hittar du snabbare uppsatsens röda tråd, gör färre fel och kan få godkänt snabbare än utan detta stöd.

Handledning för uppsats när det passar

Vi kan hjälpa dig att exempelvis skriva kandidatuppsats över sommaren. Den vägen kan du kan vara klar med uppsatsarbetet när kursen börjar. Det är en illusion att studenten inte får eller kan börja skriva en uppsats innan uppsatskursen börjar på din utbildning. Du kan börja skriva din C-uppsats när det passar dig. Samma sak gäller givetvis även arbeten på b- och d-nivå. Sätt igång i god tid så blir det enklare för dig att nå mållinjen.

Professionell uppsatshandledning

Uppsatscoachen är ett nätverk av coacher från alla fyra fakulteter från samtliga hörn i Sverige. Vi har med stor sannolikhet spetskompetensen inom det område du ska skriva din kandidatuppsats.

Coacherna finns spridda över hela Sverige för att du ska kunna få handledning i eller nära din hemstad. Vi har coacher i bland annat Lund, Växjö, Örebro, Uppsala, Linköping, Stockholm, Umeå och Luleå, samt Borås och Göteborg.

Uppsatshandledarna har sammanlagt handlett tusentals studenter i mål. Den samlade erfarenheten och kunskapen från våra skrivkonsulter kommer dig till nytta då vi samråder med varandra för att förbättra coachingen av din uppsats.

Naturvetenskapliga ämnen för kandidatuppsatser

 • Biologi
 • Veterinärvetenskaperna
 • Miljövetenskap
 • Matematik
 • Fysik
 • Rymdvetenskap
 • Medicin
 • Toxikologi

Samhällsvetenskapliga ämnen för kandidatuppsatser

 • Datavetenskap
 • Nationalekonomi- hälsoekonomi, arbetsekonomi
 • Företagsekonomi: redovisning, finansiering, marknadsföring, organisation, rättsekonomi
 • Ekonomisk historia
 • Statistik
 • Psykologi

Humaniora

 • Svensk litteratur
 • Historia: politisk historia, kulturhistoria, religionshistoria, kyrkohistoria. Våra historiker behärskar olika tidsepoker.
 • Franska
 • Ryska
 • Spanska
 • Litteraturvetenskap
 • Filosofi

Juridiska ämnen för din kandidatuppsats

 • Civilrätt alla inriktningar inklusive- fastighetsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt, EU-rätt, immaterialrätt, processrätt, skatterätt.
 • Straffrätt.
 • EU-law.
 • Swedish law for foreigners