Om oss

Vi är Uppsatscoachen

Uppsatscoachen har en ny affärsidé för den svenska marknaden. Vi säljer handledning av C-, D- och Mastersuppsatser  till högskolestudenter.

Uppsatscoachen har en rad skickliga coacher. Vill du bli en av oss – mejla till oss, eller börja med att ringa.

 

 

Uppsatscoachen är en allierad i kampen att bli klar med examen

Uppsatscoachen ger dig mer handledning än din handledare har tid med. En genomsnittlig tid för handledning är två tre möten per C-uppsats. Uppsatscoachen ger dig och så psykologiskt stöd att klara av pressen att klara av att skriva ett examensarbete på kort tid.

Skriv uppsatsen när det passar dig

Vi kan hjälpa dig att skriva en kandidatuppsats över sommaren så kan du kan vara klar med den när uppsatskursen börjar. Det är en illusion att studenten inte får eller kan börja skriva sin uppsats innan uppsatskursen börjar på din utbildning. Du kan börja skriva din C-uppsats när det passar dig.

Coachpresentation

Uppsatscoachen är ett nätverk av coacher från alla fyra fakulteter från alla hörn i Sverige. Vi har med stor sannolikhet spetskompetensen inom det område du ska skriva din kandidatuppsats.

Coacherna finns spridda över hela Sverige för att du ska kunna få coaching i eller nära din hemstad. Vi har coacher ibland annat Lund, Växjö, Örebro, Uppsala, Linköping, Stockholm, Umeå och Luleå, samt Borås och Göteborg.

Våra coacher har sammanlagt handlett tusentals studenter i mål. Den samlade erfarenheten och kunskapen från våra coacher kommer dig till nytta då vi samråder med varandra för att förbättra coachingen av din uppsats.

Naturvetenskapliga ämnen för kandidatuppsatser

 • Biologi
 • Veterinärvetenskaperna
 • Miljövetenskap
 • Matematik
 • Fysik
 • Rymdvetenskap
 • Medicin
 • Toxikologi

Samhällsvetenskapliga ämnen för kandidatuppsatser

 • Datavetenskap
 • Nationalekonomi- hälsoekonomi, arbetsekonomi
 • Företagsekonomi: redovisning, finansiering, marknadsföring, organisation, rättsekonomi
 • Ekonomisk historia
 • Statistik
 • Psykologi

Humaniora

 • Svensk litteratur
 • Historia: politisk historia, kulturhistoria, religionshistoria, kyrkohistoria. Våra historiker behärskar olika tidsepoker.
 • Franska
 • Ryska
 • Spanska
 • Litteraturvetenskap
 • Filosofi

Juridiska ämnen för din kandidatuppsats

 • Civilrätt alla inriktningar inklusive- fastighetsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt, EU-rätt, immaterialrätt, processrätt, skatterätt.
 • Straffrätt.
 • EU-law.
 • Swedish law for foreigners