Vi hjälper dig att skriva ett Examensarbete

Slutföra ett Examensarbete

Examensarbete är vad det utger sig för att vara; ett skriftligt arbete som står mellan dig och examen.

Examens-arbete har samma funktion som en kandidatuppsats i meningen att den är en förutsättning för examen. Den genomförs som avslutning på yrkesutbildningar på universitetsnivå och på tekniska högskolor. Exjobb brukar ha mer praktiska inslag men kraven brukar vara samma på textens kvalitet, disposition, referensangivelser och vetenskapliga argumentation.

Examensarbete är ett rätt långt ord varför exjobb brukar vara mer populärt begrepp. Det är vanligt förekommande att teknister brukar använda verbet exjobba.

Krav på examensarbete Juridik

De flesta examensarbeten brukar innehålla praktik eller praktiska moment. På juridiska fakulteter använder begreppet examensarbete som kandidatuppsats. Juriststudenter skriver således exjobb. Det brukar finnas annonser från arbetsgivare som söker exjobbare. En god idé kan vara att skriva ett exjobb på ett företag eller i ett forskningsprojekt. Det kan leda till arbetstillfällen.

Här är kraven på examensarbete i juridik på Uppsala Universitet:

I juridik krävs det på Uppsala Universitet:

 • Skriva en egen uppsats.
 • Deltagande i fem seminarier plus opposition på annan uppsats och försvar av egen uppsats. Om handledaren kräver det kan du behöva. I Uppsala har man kvar praktikplats med examensarbete.
 • Kraven är lite annorlunda på juridiska examensarbeten vid Stockholms Universitet; det krävs tre seminarier, deltagande i Claes Sandgrens uppsatskurs ”Att skriva uppsats”. Därtill krävs deltagande i ett ämnesspecifikt seminarium. Givetvis krävs det också att du ska skriva en uppsats.
Jag vill ha uppsatscoaching
Skriva uppsats

“Jag Jonas har med hjälp av uppsatscoachen kunnat slutföra min c-uppsats och där med fått min efterlängtade sjökaptensexamen. Uppsatscoachen har tagit den plats som skolan inte ville ta då jag redan slutfört min utbildning. Fredrik har stöttat och uppmuntrat i både tunga och positiva skeden av arbetsprocessen. Han har även bidragit med en hög kompetens och väglett mig för att jag på bästa sett skulle nå mitt mål och ett godkänt arbete.”

Jonas Rosell

Sjökapten

Skriva uppsats

Uppsatscoachen handleder examensarbetet oavsett om du skriver själv, med en uppsatskamrat eller på ett företag med praktik. Vi hjälper dig att formulera forskningsproblemet och syftet samt frågeställningarna. Vi hjälper dig att göra avgränsningar, hitta lämplig empiri och se till att du får G på uppsatsen.

Coacha mig
×

Hur kan vi hjälpa dig?

 • Vill du få snabbt svar om pris? I sådana fall kan du (a) bifoga ditt arbete och ev handledarkommentar, (b) beskriva exakt vilken hjälp du vill ha och (c) ange dead-line. Då återkommer vi inom två arbetsdagar.
 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 256 MB.
   Ladda upp text för offert

  ×

  Hur kan vi hjälpa dig?

  • Vill du få snabbt svar om pris? I sådana fall kan du (a) bifoga ditt arbete och ev handledarkommentar, (b) beskriva exakt vilken hjälp du vill ha och (c) ange dead-line. Då återkommer vi inom två arbetsdagar.
  • Dra filer hit eller
   Max filstorlek: 256 MB.
    Ladda upp text för offert