Hjälp med Magisteruppsats?

Skriva Magisteruppsats

En magisteruppsats i är stora stycken detsamma som en C-uppsats. Den främsta skillnaden brukar vara att den ges över en hel termin dvs. 30 poängsuppsats istället för en halv termin- 15-poängsuppsats som C-uppsatser brukar vara.

D-uppsatsen är inte lika fokuserad på metod som C-uppsatsen. Det brukar vara en längre uppsats, eftersom den skrivs över längre tid och ska vara lite mer avancerad. En D uppsats kan vara 40-50 sidor. Betygskriterier och möjligheter att överklaga är i stort desamma som för c-uppsatsen.

Magisteruppsatser som tynar bort

Magisteruppsatser är på väg ut ur det svenska högskoleväsendet på grund av Bolognaprocessen och den nya högskoleförordningen som trädde i kraft 20070701. Då gjorde man om den svenska hemsnickrade examen magisterexamen till mastersexamen.

Från D-uppsats till Masters

Magisterexamen kan i vissa fall erhållas även genom D-uppsats. Det finns ingen motsvarighet i andra europeiska länder vilket gjorde att den var svåröversatt. Det var inte tillräckligt mycket vetenskapligt innehåll för att nå upp till en forskningsförberedande Mastersuppsats.

Magisteruppsatsen för en tynande tillvaro. Har du halvfärdig D-uppsats kvar i datorn bör du kontrollera om det går att få ut en examen på den idag. Många institutioner ger idag en Mastersutbildning som avslutas med en mastersuppsats.

Jag vill ha uppsatscoaching
Skriva uppsats

“Jag Jonas har med hjälp av uppsatscoachen kunnat slutföra min c-uppsats och där med fått min efterlängtade sjökaptensexamen. Uppsatscoachen har tagit den plats som skolan inte ville ta då jag redan slutfört min utbildning. Fredrik har stöttat och uppmuntrat i både tunga och positiva skeden av arbetsprocessen. Han har även bidragit med en hög kompetens och väglett mig för att jag på bästa sett skulle nå mitt mål och ett godkänt arbete.”

Jonas Rosell

Sjökapten

×

Hur kan vi hjälpa dig?

  • Vill du få snabbt svar om pris? I sådana fall kan du (a) bifoga ditt arbete och ev handledarkommentar, (b) beskriva exakt vilken hjälp du vill ha och (c) ange dead-line. Då återkommer vi inom två arbetsdagar.
  • Dra filer hit eller
    Max filstorlek: 256 MB.
      Ladda upp text för offert