Handledarproblem?

Historien om en student som får handledarproblem Det finns gott om studenter som har fått stora problem med sina handledare. Det finns lösningar på dessa problem. Pröva i första hand att lösa det med handledaren. Det kan vara möjligt, eller inte. Prata med en person...