Få hjälp med Masteruppsats

Skriva Master-uppsats

En Masteruppsats, även kallad E-uppsats är ett forskningsförberedande arbete där studenten skall visa framfötterna inom ett forskningsämne och eventuellt vidareutveckla det och även sina egna kunskaper. Tyngdpunkten ligger på undersökningen som studenten gör och dess eventuella bidrag till forskningsfältet. En välskriven och uppskattad Masteruppsats kan vara din biljett till en doktorandutbildning.

Mastersuppsatsen skrivs typiskt sätt av en student och är mellan 50 till 80 sidor lång. En Master uppsats skrivs på en termin och ska vara nära knuten till en tidigare forskning, men det kan även vara klokt att knyta din uppsats på mastersnivå till ett forskningsprojekt, eller starta ett eget forskningsprojekt.

Det beror på din personlighet, dina intressen och vilka handledare du skulle arbeta med. Uppsatscoachen kan ge dig råd för hur du bäst går tillväga för att lyckas med dina planer på att bli doktor och hur du kan driva din karriär vidare till högre akademiska studier eller… ja vad du nu vill.

Uppsatscoachen hjälper dig gärna att få godkänt på uppsatsarbetet. Oavsett vilket led du befinner dig i arbetsprocessen eller vilket ämne du väljer att forska om och arbeta med.

Vi erbjuder dig hjälp och stöd för att du ska kunna utforma ett arbete som uppnår de mål och kriterier som krävs för att du ska kunna examinera.

Jag vill ha uppsatscoaching
Skriva uppsats

“Jag Jonas har med hjälp av uppsatscoachen kunnat slutföra min c-uppsats och där med fått min efterlängtade sjökaptensexamen. Uppsatscoachen har tagit den plats som skolan inte ville ta då jag redan slutfört min utbildning. Fredrik har stöttat och uppmuntrat i både tunga och positiva skeden av arbetsprocessen. Han har även bidragit med en hög kompetens och väglett mig för att jag på bästa sett skulle nå mitt mål och ett godkänt arbete.”

Jonas Rosell

Sjökapten

×

Hur kan vi hjälpa dig?

  • Vill du få snabbt svar om pris? I sådana fall kan du (a) bifoga ditt arbete och ev handledarkommentar, (b) beskriva exakt vilken hjälp du vill ha och (c) ange dead-line. Då återkommer vi inom två arbetsdagar.
  • Dra filer hit eller
    Max filstorlek: 256 MB.
      Ladda upp text för offert