Uppsatsstudent och förvirrad över skillnaderna mellan olika referenssystem som Harvard, APA och Oxford? Du är inte ensam. Ett av de vanligaste misstagen hos våra studenter är källhanteringen i löpandet text och källförteckningen. Låt oss hjälpa till genom att reda ut vad som gäller för Harvard.

Referera Enligt Harvardsystemet (källangivelser i löpande text)

Skillnaderna mellan Harvard och APA är små. Det innebär att om du redan behärskar APA räcker det med några mindre justeringar i löpande text och källförteckning för att referera enligt Harvard.

Det främsta skillnad jag brukar hålla reda på är att APA kräver att alla författarna ska nämnas första gången (upp till 6 författare). Därefter skrivs Efternamn et al. (1999) om källan omfattar tre eller fler författare. I Harvard nämns alla tre författarna genom hela uppsatstexten.

Harvard Referenslista Och Källförteckning

Om du ska skriva referenslista enligt Harvard rekommenderas att du klickar på ovanstående länk som leder till Umeaå Universitets sammanställning för referensangivelser enligt Harvardsystemet.

Sammanställningen visar hur du refererar enligt Harvard för en och flera författare, för artiklar, böcker, avhandlingar, tidningar, online-citat och mycket annat.

Citera Enligt Harvardsystemet – Snabbt Och Enkelt!

1. Citera i blockform om citatet över över två rader långt. En vanlig grundregel för citat brukar vara att placera texten i blockcitat med indrag på 1,3 för höger- och vänstermarginal. Det är även vanligt att minska texten från 12 till 11 eller rentav 10 i textstorlek. Avsluta med (Efternamn, år, sida)

Reglerna för detta varierar mellan institutioner och är emellanåt godtyckliga. Ibland får du rätt genom att vara konsekvent med samma citatteknik för hela uppsatsen (gäller även källförteckningen).

2. Om du har ett kortare citat kan du ”placera det på följande sätt direkt i den löpande texten” (Efternamn, år, sida).

I båda fallen ska citat alltid vara exakt återgivna enligt ursprungskällan och avslutas med en källhänvisning tillsammans med sidangivelse.

Kom ihåg: Vanligtvis brukar handledaren och examinatorn inte vara överförtjusta när studenten ger många och långa citat i uppsatsen. Anledningen är att de vill se hur just du resonerar.

Se därför till att vara sparsam med citaten och använda dem för att lyfta fram den mest centrala poängen i uppsatsen eller uppsatskapitlet.

Citera Intervjuer i Resultatkapitlet

Är det ok att vara mer frikostig med citaten när du presenterar transkriberat intervjumaterial i resultatkapitlet? Ja, i viss mån. Men låt mig ge en slags citat-mall du kan utgå från:

Anta att du gör en tematisering utifrån tre teman. Du ger en underrubrik för varje tema. Under det första temat lyfter du fram en huvudpoäng. Lägg då in ett intervju-citat som illustrerar huvudpoängen för det temat.

När du är klar med första temat går du vidare till nästa tema och underkapitel. Gör samma sak: Lägg in ett, två eller maximalt tre citat i varje underkapitel i resultatet. Det gör du för att levandegöra innehållet genom transkriptionerna du gjort och för att lyfta fram en central poäng.

Tips: Du brukar inte börja eller sluta ett kapitel eller underkapitel med ett citat. Inte heller brukar man stapla flera citat på varandra.

Mer Om Harvard Referens I Text

Läs mer om att skriva referenser enligt Harvard i löpande text. Länken går till SLU-biblliotekets sida som mer ingående beskriver hur du citerar och refererar enligt Harvards riktlinjer.

Gör Harvard Källhänvisningar Som Ett Proffs

Ytterligare ett tips är att hålla stenkoll på referenslistan redan från första början. Det vill säga så fort du letar upp nytt material från en ny referens, se då till att lägga in referensen i källförteckningen.

Ett undantag är om du kan ämnet riktigt bra, är en van uppsatsskribent och vet att ämnet är välbeforskat med många källor. Då kan du accelerera uppsatsskrivandet rejält genom att rakt av författa uppsatsen utan att bekymra dig över källorna över huvud taget.

Med andra ord skriver du dig igenom hela uppsatsen, från början till slut. När du är klar letar du upp källor som överensstämmer med ditt innehåll.

Kom Ihåg

Den här metoden kanske inte är att rekommendera om du inte skrivit uppsats tidigare. Det är även tveksamt om en handledare skulle tipsa om den metoden för sina studenter. Handledarna är rädda om sina jobb! Vi på uppsatscoachen är däremot fria, oberoende och berättar mer om sanningen.