Hur opponera på en uppsats? Skriva en bra opponering

Att opponera på en uppsats kan av vissa uppfattas vara lite svårt. Det kan bland annat uppfattas som svårt att veta vilka aspekter opponenten ska fokusera på. En del av våra studenter (kunder) har också upplevt utmaningar med att förstå på vilka sätt en uppsats kan...
Bra exempel på uppsatser | Uppsats exempel

Bra exempel på uppsatser | Uppsats exempel

En C-uppsats, eller kandidatuppsats, är ett självständigt examensarbete på grundnivå som studenten vanligtvis skriver under sin sista termin på grundutbildningen. Det är ett krav att få godkänt betyg på C-uppsatsen för att få ut sin kandidatexamen. Det är också ett...