Många studenter har kontaktat oss för att få hjälp med PM och det kanske inte är så konstigt. Anledningen kan vara att uppsats-PM formuleras på ett tidigt stadium, innan studenterna känner sig väl införstådda med vetenskapligt tänkande och skrivande. Om du känner dig osäker med PM är du därför inte ensam. Fortsätt att läsa om du vill få enkla tips på att snabbt och enkelt skriva ett godkänt PM.

Skriva Uppsats-PM Och Få Godkänt Av Handledaren

Skriva PM uppsats tips: Mitt första tips är att du studerar ett par PM-arbeten som godkänts på din institution. Då ser du exakt vad som förväntas av dig. Här är det viktigt att du är en ”bra student” och verkligen granskar de PM-exempel du har i handen.

Se noga efter hur dina PM-exempel anger källor, bygger upp inledningen, snävar av frågeställningarna, presenterar metoden och föreslår hur resten av uppsatsen planeras slutföras.

Utöver rent formellt kunnande är det även din attityd som avgör framgången. Det viktiga är att du kan skaffa dig en så exakt bild av slutresultatet som möjligt. Fokus, målsättning, tro på dig själv och uthållighet är fullkomligt avgörande för framgång.

Uppsatsens PM Med Vetenskaplig Frågeställning – Fler Tips

Ett annat tips riktar sig till dig som skrivit PM för uppsats tidigare och känner dig relativt säker. Då kan du spara tid genom att sätta igång med uppsatsen och slutföra den hela vägen till resultatet. Använd det arbetet som ett PM. Då slipper du först skriva PM och sedan skapa uppsatsen.

Om institutionen inte går med på det tillvägagångssättet (relativt vanligt) kan du självfallet skriva PM som du sedan vidareutvecklar till en uppsats.

Min erfarenhet är att ju mer komplett PM du lämnar in, desto färre invändningar och idéer kommer du få från handledaren. Det leder till mindre förvirring och tveksamheter från studentens sida vilket gör skrivprocessen oerhört mycket smidigare för dig.

En svårare väg att gå är att vara osäker och göra en mer tveksamt arbete för att få förslag från handledaren. Ungefär som att du ännu inte bestämt dig för att få godkänt. Det tenderar att leda till ännu mer förvirring. Återigen, försök vara så klar med exakt vad du vill göra. Sen ser du till att göra det! Det är mer din attityd, övertygelse och disciplin som avgör din framgång, snarare än ditt formella kunnande (tro det eller ej).

Skriva Frågeställning Till PM För Uppsats

Ett av de vanligaste ”misstagen” jag sett hos de studenter som kontaktat oss är att frågeställningen (forskningsfrågan) är för bred. Ett annat vanligt tilltag är att försöka inkludera för mycket, exempelvis för många frågeställningar.

Du gör dig själv en mycket stor tjänst om du lyckas avgränsa frågeställningarna så långt du kan.

PM Universitet Exempel På Frågeställning

Exempelvis är det långt enklare att skriva en uppsats utifrån frågeställningen ”samband mellan rökvanor och socioekonomisk ställning utifrån klass och årsinkomst hos sjuksköterskor i Sverige” än att skriva om ”samband mellan rökvanor och socioekonomisk ställning i allmänhet”. Ju mer du snävar av desto enklare och tydligare blir ditt arbete från första början. Den vägen besparar du dig många timmars, dagar, veckors och kanske  rentav månaders arbete.

Undvik gärna att haka upp dig för mycket på frågeställningarna i ett tidigt skede i uppsats-PM. Du kan i stället justera forskningsfrågorna vartefter uppsatsarbetet fortlöper. För att inte fastna i forskningsfrågorna är min rekommendation att du läser in dig på vetenskapliga artiklar som berör ämnet du vill behandla. Den vägen får du en tydligare bild av vilka frågeställningar du vill utforma.

Här får du fler exempel på PM för universitet och högskola.

Så Arbetar Uppsats-Examinatorer

Vet du förresten hur examinatorerna brukar arbeta när de granskar din uppsats? Det första man vanligtvis gör är att gå direkt till frågeställningarna och sedan scrolla ner och se huruvida de besvarats i resultat, analys och slutsatser.

Presentera Vetenskaplig Metod

Även i samband med presentation av vetenskaplig metod är det mycket fördelaktigt om du först läser in dig på vetenskapliga artiklar i ämnet. Om jag t.ex. vill skriva en uppsats och PM om forskningsfrågan ”är nuvarande utbildningssystem gravt utdaterat och fungerar som en statlig kontrollmekanism snarare än maximerar samhällsnyttan och din personliga välfärd”…

…Ja, då skulle mitt första steg vara att gå in på scholar.google.com och söka runt utifrån sökord som ”outdated education”, ”utdaterat utbildningssystem”, ”government control education”.

Läsa Abstracts Vetenskapliga Artiklar

Därefter läsa igenom 10-20 abstracts, ladda ner artiklarna, lägga in dem i källförteckningen, skriva ihop ett kortare kapitel för tidigare forskning för att få en tydlig bild av forskningsläget. Därefter blir det relativt enkelt att formulera frågeställningar och inledning.

Dessutom skulle jag ha en tydlig bild av vilka vetenskapliga metoder, teorier och modeller som tillämpats inom forskningsfältet. Utifrån artiklarna blir det därför enkelt att även presentera en trovärdig vetenskaplig metod.

Ytterligare ett tips för dig som inte är så forskningsintresserad utan snarare vill få godkänt PM och godkänd uppsats är att välja en enkel metod. Här väljer många studenter att göra semistrukturerade intervjuer med tematisering.

Akademiskt Läsande Och Skrivande

Vid tiden för PM har många uppsatsstudenter låg vana av akademiskt skrivande och läsande. Även här är mitt tips att du inte sätter igång med att skriva förrän du verkligen läst in dig på forskningsfältet. Dels föreslår jag, återigen, att du läser PM som fått G på din institution, och dels att du läser in dig på vetenskapliga artiklar samt relaterad material som ger dig en tydlig bild av forskningsläget.

Börja Med Kapitlet För Tidigare Forskning!

Alltför många av våra kunder har lagt ner månader på att i princip skriva klart hela C-uppsatsen, med undantaget att de inte har ett kapitel för tidigare forskning. Ojdå! Det vill säga de har inte ens läst om ämnet de ska skriva om. Istället har de omedelbart satt igång med att skriva utifrån egna förförståelser. Resultatet blev grova omarbetningar av hela arbetet, där de största partierna av uppsatsen antingen skrevs om av studenten eller togs bort helt.

Dessa studenter hade sparat månaders arbete om de i stället BÖRJAT med att läsa in sig på forskningslitteratur (gärna uppemot 10 artiklar) och DÄREFTER påbörjat PM, frågeställningar, inledning och metodval.