Uppsatscoachen i Sverige erbjuder coachingtjänster för studenter på högskolor och universitet som behöver extra hjälp eller handledning med ditt examensarbete. Oavsett om du behöver hjälp med att slutföra din C-uppsats genom handledning, eller behöver någon som granskar ditt examensarbete och ger dig feedback som du kan använda för att du ska kunna bli godkänd.

Priser för tjänster gällande uppsatser c-nivå och d-nivå:

Granskning av uppsats

Vill du att akademiskt utbildade och examinerade alternativt disputerade coacher granskar uppsatsen och ger dig feedback? När du anlitar uppsatscoachen betalar du vanligtvis en startavgift för att sätta igång samarbetet. Startavgiften kommer du överens om med din coach.

Uppsatscoaching

Behöver du någon som coachar dig i mål med din uppsats eller examensarbete? Någon som hjälper dig att skriva ett examensarbete som når de mål som din handledare och din utbildning satt upp? Priset för personlig coachning av uppsatscoachen börjar vanligtvis på minst 6000:-, vilket motsvarar uppemot en heldags arbete för coachen.

Språkgranskning av kandidatuppsats och magisteruppsats

Behöver du stöd och hjälp med språkgranskning? Våra priser startar på 1 kr/ord för att läsa din uppsats och rätta grammatik samt övriga eventuella språkfel. Vi kan även kommentera uppsatsen och ge dig akademiskt vägledda råd för att ta dig hela vägen till godkänd uppsats. Det exakta priset för språkgranskning kommer du överens om efter att vi sett på ditt arbete och lyssnat på vilka önskemål du har, tid för deadline, nivån på språket och ämnesval.

Genomläsning och kvalitetskontroll av uppsats

Är du osäker på om din uppsats uppnår den kvalitet och de krav som din institution satt upp? Vi kan snabbt sätta oss in i din situation och undersöka de uppsatskriterier som gäller på just din läroinstitution. Därefter kommer vi överens om hur många timmar som ska läggas ned på ditt arbete. Bland annat kan vi identifiera eventuella tveksamheter i din studie som behöver lösas samt hitta vetenskapliga oklarheter.