På grundläggande uppsatsnivå (a- till e-uppsats) är inte Oxfords referenshanteringssystem lika välanvänt som exempelvis APA. Samtidigt är det vissa studenter som ges möjligheten att använda detta system, framför allt inom juridik. Det smidiga med Oxford är att källorna anges som fotnot nederst på sidan. Det gör att läsningen av uppsatsen kan upplevas få mer flyt.

Referera Oxford I Uppsatsen

Att referera enligt Oxford i den löpande texten är enkelt med hjälp av Words fotnotsfunktion. Ett tips är att vara noga med att från början inkludera samtliga källor du använder genom att omedelbart lägga in dem i källförteckningen. Därefter även ange dem i löpande texten. Då slipper du hamna i den jobbiga situationen att du angett referenser utan att hitta dem, och tvingar försöka leta upp den en andra gång online.

Källförteckning och Referenslista Oxford

Det finns aningen skilda sätt att skriva referenslista eller källförteckning enligt Oxford. Ett vedertaget sätt på flertalet svenska högskolor och universitet baseras på The Chicago manual of style. Följ därför denna länk om du vill skriva referenslista enligt Oxford. Som sagt, mallen anammar The Chicago Style och ger dig en lathund att följa under hela uppsatsskrivandet.

Det du kan vilja ha i minnet under tiden du skriver är reglerna för två och tre författare, samt reglerna för fler författare (5 och uppåt). Det gäller oavsett vilket referenshanteringssystem du använder.

Ge Referenser I Oxford Löpande Text

Precis som nämns ovan kan du vilja ha ögonen på skillnaderna utifrån hur många författare som ingår i källan. En betydande skillnad mellan Oxford i förhållande till APA och Harvard är just källhänvisningarna i löpande text. För APA och Harvard anges de inom parentes direkt efter argumentet. Skriver du uppsats via Oxfordsystemet använder du fotnot.

Fotnot Referens

Första gången kan det kännas lite ovant att ange fotnot enligt Oxford. Lyckligtvis har Word en smidig funktion som fungerar väl för att ange och redigera fotnötter i uppsatsen.

Det är inte särskilt vanligt att använda fotnot inom samhällsvetenskaperna, humaniora, vårdvetenskap eller angränsande forskningsfält på grundläggande uppsatsnivå. Ett undantag är juridikuppsatser som brukar ha som regel att anamma Oxford, som kanske känns lite mer ”klassiskt”. Det är även mer vanligt på doktorand- och forskarnivå.

Oxford Referens Exempel

Nedan ges exempel på hur du skapar en källförteckning med referensexempel utifrån Oxford:

Samtliga författares efternamn och förnamn; Titeln; (ev. upplaga); Förlagsort samt förlag, Utgivningsår.

Harnass, Abrey och Koppler, Anne. How to write an essay without completely screwing things up. San Fransisco: Lotus Press, 2022.

Det mest anmärkningsvärda i jämförelse med Harvard och APA är utgivnigsåret som placeras allra sist i referensen.

Tips: Vanligtvis kan du presentera enbart förnamnens initialer i stället för att ange hela förnamn. Även om du avviker en aning från formalia är det viktigt att du är konsekvent genom hela arbetet. Det vill säga du kan inte utgå från ett visst sätt att ange referenser och sedan övergå till ett annat. Det gäller även källförteckningen.

Källhänvisning Lathund Oxford

Om vill ha en lathund för referenser i Oxford kan du utgå från någon av de större lärosätena som sammanställt i princip alla sätt att referera utifrån Oxfordstilen. Det är egentligen bara att sätta igång och vara petig å det mest extrema innan du lämnar in uppsatsen till handledaren!

Se till att gå igenom hela källförteckningen och kontrollera att varenda komma och punkt är på rätt plats. Dubbelchecka även att samtliga referenser anges i källförteckningen, att inga överflödiga källor anges som inte behandlas i den löpande texten.

Avslutande Tips

Avslutningsvis ser du till att alla källor i den löpande texten återfinns i referenslistan. Använd gärna Words funktion för ”sök” så går det undan! Kontakta oss om du vill få professionell handledning för uppsatsen.