Historien om en student som får handledarproblem

Det finns gott om studenter som har fått stora problem med sina handledare. Det finns lösningar på dessa problem. Pröva i första hand att lösa det med handledaren. Det kan vara möjligt, eller inte. Prata med en person som du har förtroende för, det kan vara kursansvarig, uppsatsansvarig lärare, studierektorn, prefekten eller dekanen på din institution eller fakultet. Kåren har studieombud som ska förstå dina problem och ge goda råd. Kontakta kåren de finns till för dig.

Studenter som hamnar i kläm får typiskt vänta en termin eller till nästa examinationstillfälle för att bli examinerad – på juristprogrammen har man på SU t.ex. börjat ha hela fem examinationsperioder under ett år. Typiskt sett finns det tre examinationsperioder slutet av terminen, dvs. juni och januari, samt uppsamlingsrundan i augusti/september.

Det viktigaste är att du blir examinerad. Uppsatscoachen gör dina mörka stunder ljusare.