Uppsatscoaching och uppsatshandledning

Vår uppsatshandledning har många likheter med den handledning du får från din högskola. Samtidigt finns en rad skillnader som gör oss och våra tjänster unika. Skillnaden är att när du anlitar uppsatsstöd genom uppsatscoachen är vi din partiska konsult vars enda syfte är att få godkänd uppsats. Vi tyngs inte av kravet från högskolan att behandla alla lika.

Uppsatshandledning för godkända uppsatser

Vi har de kunskaper som krävs för att du ska handledas till att få godkänt. Vi vet också vad som höjer betyget på uppsatser, lika väl som vi vet vad som sänker ett betyg på en uppsats. Vi är helt fristående från Högskolor och Universitet, vilket innebär att vi inte behöver förhålla oss till deras metoder och arbetssätt.
Vi anpassar även våra metoder och arbetssätt efter dig och dina behov och önskemål. Samtidigt håller vi oss till kursplanen och kraven för det som krävs för att just du ska bli godkänd och få examen.

Vi på uppsatscoachen styrs inte av förvaltningslagen eller högskoleförordningen eller din högskolas fördelning av resurser. Därför kan vi anpassa vår handledning på ett sätt som är mer fritt och oberoende. Vi kan anpassa antalet timmar och stöd eller coaching helt utefter er och era behov. Oavsett om ni behöver vägledning gällande stavfel/grammatik, formalia eller ämne. Uppsatscoachen är er ledande hand och hjälper er att komma i mål.

Uppsatscoachen styrs av vår vilja att du ska vinna med din uppsats. Det är vår enda lag.

×

Jag vill ha uppsatshandledning

  • Vill du få snabbt svar om pris? I sådana fall kan du (a) bifoga ditt arbete och ev handledarkommentar, (b) beskriva exakt vilken hjälp du vill ha och (c) ange dead-line. Då återkommer vi inom två arbetsdagar.
  • Dra filer hit eller
    Max filstorlek: 256 MB.
      Ladda upp text för offert