Uppsatscoaching

 

 Uppsatscoachens coaching har många likheter med den handledning du får från din högskola, men det finns också en rad skillnader som gör oss och vår tjänst unika. Skillnaden är att när du anlitar uppsatscoachen så är vi din partiska konsult vars enda syfte är att få din uppsats godkänd. Vi tyngs inte av kravet från högskolan att behandla alla lika.
Vi har de kunskaper som krävs för att du ska coachas till att få en godkänd uppsats. Vi vet också vad som höjer betyget på en uppsats, lika väl som vi vet vad som sänker ett betyg på en uppsats. Vi är helt fristående från Högskolor och Universitet, vilket innebär att vi inte behöver förhålla oss till deras metoder och arbetssätt. Vi anpassar även våra metoder och arbetssätt efter dig och dina behov och önskemål, men självklart håller vi oss till kursplanen och kraven för det som krävs för att du ska bli godkänd.

Vi på uppsatscoachen styrs inte av förvaltningslagen eller högskoleförordningen eller din högskolas fördelning av resurser. Därför kan vi anpassa vår handledning på ett sätt som är mer fritt och oberoende. Vi kan anpassa antalet timmar och stöd eller coaching helt utefter er och era behov. Oavsett om ni behöver coaching gällande stavfel/grammatik, formalia eller ämne. Uppsatscoachen är er ledande hand och hjälper er att komma i mål.
Uppsatscoachen styrs av vår vilja att du ska vinna med din uppsats. Det är vår enda lag.

×

Jag vill ha uppsatscoaching

  • Dra filer hit eller
    Ladda upp text för offert