Bra exempel på uppsatser | Uppsats exempel

Bra exempel på uppsatser | Uppsats exempel

En C-uppsats, eller kandidatuppsats, är ett självständigt examensarbete på grundnivå som studenten vanligtvis skriver under sin sista termin på grundutbildningen. Det är ett krav att få godkänt betyg på C-uppsatsen för att få ut sin kandidatexamen. Det är också ett...