Hur opponera på en uppsats? Skriva en bra opponering

Opponering av uppsats kan av vissa upplevas vara aningen svårt. Bland annat vet de inte vilka aspekter de ska trycka på i uppsatsen. Vissa av våra studenter (kunder) har även upplevt utmaningar med att förstå på vilka sätt en uppsats kan anses ha hög vetenskaplig...