Under de senaste årtiondena har APA blivit ett allt vanligare referenshandteringssystem för svenska uppsatser inom humaniora, vård och samhällsvetenskaperna. APA skiljer sig en aning från Harvard och en hel del från Oxford.

Referens APA Lathund För Uppsatsen

Här kan du ladda ner en pdf i form av APA lathund referenssystem och använda för ditt uppsatsskrivande.

Observera att den kommer från Linköpings universitet. Deras formalia kan skilja sig från just ditt lärosäte. Den kan dock vara en mall att utgå från, om du inte fått en exempelmall att utgå från på ditt lärosäte.

APA Karolinska Referenser För Vårdvetenskaperna

Karolinska Institutet APA anammas inte enbart av uppsatsstudenter inom vård och omsorg på KI. Deras lathund kan användas även av sjuksköterskestudenter på andra lärosäten. Den är populär och välanvänd av ett större antal studenter inom vårdvetenskapen. Kanske är du en av dem?

Observera dock att KI ibland har en speciell formalia för sina uppsatser. Åtminstone utifrån egen erfarenhet med sjuksköterskestudenter (distrikt, ambulans, kirurgi, omvårdnad, mm) från KI respektive andra lärosäten skilde sig KIs formalia märkbart. Det framgick när jag coachade deras uppsatser.

Om detta ändrats sedan 2021 får vara osagt. Som vanligt är det i princip alltid bäst att du utgår från din egen institution för exakta regler angående referenshantering.

Referera APA Lathund GU (APA 7)

Även Göteborgs universitet har en APA lathund som du kan ladda ner i pdf-form och använda för uppsatsskrivandet.

Lathunden är populär bland annat hos studenter inom de pedagogiska vetenskaperna. Om du är en framtida lärare och inte fått en lathund för APA från din utbildningsinstitution kan denna version vara en vettig utgångspunkt.

Referenser APA Utmärks Av… Vad?

Det som utmärker APA i jämförelse med Oxford och Harvard är källangivelserna i den löpande texten. I APA anger du samtliga författare (3-6 författare) första gången du nämner källan i uppsatstexten. Därefter skriver du enbart första namnet och et al. (årtal) alternativt m.fl. (årtal).

Om det är fler än sex författare skriver du et al. (årtal) redan första gången du nämner källan.

APA Referens Exempel

Som exempel för löpande texten för vetenskaplig artikel med tre författare kan du skriva på detta sätt:

Svenska förskollärares värderingar har utvecklats i linje med Platons och Aristoteles syn på utbildning för barn under sju år (Hirschfeldt, Jönsson & Angerulf, 2021) . Detta framkommer genom deras senaste intervjuundersökning av 48 förskollärare som uttrycker vikten av lek i barnens lärande. Här menar Johansson (2020) att Vygotskij (1992) på många sätt vidareutvecklade Aristoteles syn på lärande i samspel. Emellertid visar intervjuresultat att svenska lärare har en mer praktisk syn på lärandet i linje med Lpfö 98 som uttrycker vikten av att uppnå fastställlda läromål genom samspel (Hirschfeldt et al., 2021).

Källförteckning

Källförteckningen för APA är snarlik Harvard men skiljer sig en hel del från Oxford. Skälet är att Oxford placerar årtalet allra sist i källangivelsen i referenslistan.

Som vanligt behöver du vara konsekvent genom hela källförteckningen. Det kan vara ok att avvika en liten aning i formalia under förutsättning att du är exakt och konsekvent genom hela arbetet. Det gäller även källförteckningen.

Det vill säga förändra inte ditt sätt att ange referenser vad gäller placering av punkt, kommatecken, årtal och så vidare.