Skriv enkelt och lättförståeligt

Budord 1: I will KISS (Keep It Simple Stupid)! Håll dig till en enda metod. Fokusera på några få teman. Ha ungefär samma rubriker i uppsatsens kapitel.

Skriva en strukturerad uppsats

Budord 2: Struktur, struktur, struktur. Du börjar brett och smalnar av mot problemformuleringen och syftet. Du strukturerar hela uppsatsen efter frågeställningarna (forskningsfrågorna). Du formulerar dig på ett strukturerat och enkelt sätt.

Var specifik i uppsatsskrivandet

Budord 3: Jag skall vara specifik! Var specifik angående studiens syfte och i forskningsfrågorna. Var även specifik och väldefinierad i ditt språk. I stället för att hänvisa till ”några andra studier”, specificera vilka studier. I stället för att skriva att “det finns behov av mer glass, som nämnts av flera studier”, försök att specificera något som “sex år gamla barn i Uppsala har känslomässiga kopplingar till rosa glass under sommaren, som nämnts av de tre oberoende brittiska artiklarna x, y och z år 2021”.

Skriv en kort uppsats

Budord 4: Jag skall skriva kort och enkelt. Du får ett bra betyg genom att vara korrekt, kort och koncis. Du får inte många pluspoäng genom att skriva onödigt långt. Varför skriva långt!? Du förlorar tid. Handledare och examinator förlorar tid. Det blir svårare att godkänt. Allt blir svårare.

Ingen vill ha en onödigt lång uppsats.

Skriv enkelt och lättförståeligt

Budord 5: Jag skall vara ENKEL. Om uppsatsen blir komplicerad i ett tidigt skede är någonting fel. Allting ska kännas enkelt. Strukturen är enkel. Språket är enkelt. Upplägget är enkelt. Metoden är enkelt. Resonemangen är enkla.

Det är lättare att börja på ett enkelt sätt och därefter (kanske och möjligen) eventuellt lägga till mer mångfacetterad information. Att börja på ett komplicerat sätt med flera forskningsmetoder, introducera många perspektiv som spretar åt olika håll är att be om problem.

Väl avgränsat uppsatsarbete

Budord 6: Jag skall vara SNÄV. Undvik att vara bred och se till att vara VÄL AVGRÄNSAD när du väljer ett undersökningsområde.

Få uppsatsen godkänd

Budord 7: Jag skall avsluta min uppsats. Den största synden är att inte avsluta det du påbörjat. Förlorare håller inte det de lovat. Vinnare avslutar det de påbörjat.

Du är en vinnare!