Stoppa PISAhaveriet i högskolan

Svensk högskola bygger på volymtänk. Ju mer studenter som strömmar igenom, desto mer pengar får högskolan. Resultatet kan bara bli ett – sämre kvalitet. Högskolor är inte befriade från vilja att tjäna pengar, de gör det bara på fel sätt.
En kvalitetsdimension borde vara viktigare i utbetalningar av HÅPar än volymen.

Uppsatsstudenter lider av för lite handledning som är av för låg kvalitet. Volymtänket drabbar uppsatsstudenten. C-uppsatser blir inte så bra som de borde.