Integritetspolicy

Bästa användare

Vi är rädda om era personuppgifter och följer dataskyddsförordningen. Därför behöver ni godkänna att vi lagrar era personuppgifter på vår sajt för att få skicka in ett kontaktformulär.

Ni kan be att vi raderar era personuppgifter efter avslutat ärende. Kontaktperson för detta är uppsatscoachen@gmail.com.

Tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen är Datainspektionen, ni kan vända er dit om ni har allmänna frågor om dataskyddsförordningen.